Rottebekæmpelse

Vi tilbyder at bekæmpe rotter i din kloak, endten ved montering af Rottespær, eller ved rottefælder til opsætning i brønd.

Rottespærren er en mekanisk anordning som gør at rotte ikke kan slippe forbi, og derved komme videre i ledningsnettet, den monteres som udgangspunkt i en rense/inspektionsbrønd, og den vil som udgangspunkt ikke kunne lave tilstopning i ledningen.

Rotterne kan passere forbi spæren i løbsretningen, men ikke retur, så den er en god sikring imod at der kommer rotter ind i dit ledningsnet og laver skade!

Rottefælden, er en decideret fælde, der slår forbipasserende rotter ihjel, denne kan bruges til at erkende rotter, da du en gang om månedern eller efter endt lejeperiode vil få en antal på hvormange rotter den har slået ihjel. Fælden er især nørdvendig i det tilfælde at der allerede er en rottekoloni inde i ledningsnettet, hvor spæren er en garanti imod at der kommer flere, og fælden slår dem ihjel der er!

For god ordens skyld minder vi dig om at alt hvad der monteres i kloaken skal udføres af en autoriseret kloakmester, dette giver dig godkendelse hos kommunen og 10 års garanti som privatkunde.

 

Vi kan også tilbyde giftfri bekæmpelse af overfladerotter, dette gøres med dtrøm fælder der giver rotten et elektrisk stød så den dør på stedet, så skal man ikke bekymre sig om, at huset dyr risikere noget hvis de finder døde rotter der indeholder gift! Og fælden er designet til kun at tage dyr med en facon og størrelse som en rotte.

Rotter bliver af fælden lagt i en lille pose, som tømmes endten af os eller dig.

Fælder udlejes som udgangspunkt på månedsbasis. Kontakt os for pris!