Kloakering i det åbne land

Er du en af de “heldige” der har fået påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning???

Kommunerne er blevet pålagt af EU, at forbedre det danske miljø, i forbindelse med udledning af spildevand. Det betyder for dig og mig, at mange af de eksisterende spildevandsløsninger som bruges i det åbne land, skal forbedres således at vi ikke udleder for store mængder af de stoffer som naturen ellers selv kan nedbryde.

Påbud om forbedret spildevandsrensning kommer med et udlednings krav om, hvor meget man tillader at der der bliver udledt til recipienten, det betyder at der kan være forskel på hvor godt du skal rense dit spildevand i forhold til hvor det ender henne efter endt rensning. Der kan også være faktore som, højt grundvand, jordtype, afstand til eks vandboringer og den slags, der betyder at du har brug en anderledes løsning.

 

Der kan også være en økonomisk gevindst ved selv at skille sig af med spildevandet i form af reduceret bortledningsafgift, såfremt man ikke er med i den kommunale spildevandsordning. Det kan man læse om i betalilngsloven der nøje beskriver hvordan at betaling  for bortskaffelse af spildevand skal foregå.

 

Der findes mange løsninger på hvordan vi kan komme af med spildevandet i det åbne land, der er selvfølgeligt forskel på pris, størrelse af anlæg, anvendelses muligheder, rense evne, bortlednings muligheder osv.

Vi tilbyder gerne at komme og kigge på dine muligheder, men vil samtidigt gøre opmærksom på at vi ikke laver et decideret tilbud til dig ud fra et sådanne møde. Før vi kan give dig et konkret tilbud, skal vil lave en forundersøgelse, og denne laves således at du bagefter vil stå med et af kommunen godkendt projekt, som en hvilken som helst Kloakmester i princippet vil kunne lave.

En forundersøgelse tilbyder vi at lave på timebasis, og det betyder at såfremt du ønsker det, kan du efterfølgende indhente tilbud fra andre kloakmestre. Tiden vi bruger på at lave sådan en, afhænger af hvor klompliceret et anlæg du skal have, men du vil efterfølgende stå med den færdige løsning i hånden, samt de nødvendige godkendelser.

 

Af løsnings muligheder kan nævnes:

  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Pile anlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Beplantet filteranlæg
  • Samletank

 

Minirens etableres i Fjenneslev, miljø og driftsikker løsning